Cadre didactice

Directorul liceului

No image

Nagnibeda-Tverdohleb Nagnibeda-Tverdohleb

Grad managerial superior, dr. în pedagogie

Unul dintre cei mai buni manageri ai liceului !

Descarcă CV


Directori adjuncți

No image

Membrii comisiei : 

 • Țiganu Tatiana - director adjunct, profesor istorie, grad didactic superior
 • Burlacu Eugenia - director adjunct, profesor de limba rusă, grad didactic superior
 • Holban Nichita - director adjunct, profesor de matematică, grad didactic superior
 • Dobzeu Maia - director adjunct, profesor de istorie, grad didactic superior
 • Peleavschi Ana - director adjunct, învățător la clase primare, grad didactic întâi
 • Nicoară Maria - director adjunct, profesor de geografie, grad didactic întâi


Comisia Metodică Științe Umaniste

No image

Șef al comisiei Metodice : Școlinîi Tamara

Membrii comisiei :

 • Blanari Albina - profesor de limbă și literatura română, grad didactic întâi
 • Bodean Marina - profesor de limbă și literatura română, grad didactic întâi
 • Buruiană Ala - profesor de istoria românilor și universală, grad didactic întâi/doi
 • Șeptilici Vera - profesor de limbă și literatura română, grad didactic întâi
 • Spinei Zinaida- profesor de limbă și literatura română, grad didactic doi
 • Drahnea Emilia - profesor de limbă și literatura română, grad didactic doi
 • Școlinîi Tamara - profesor de limbă și literatura română, grad didactic doi
 • Popa Daniela - profesor de limbă și literatura română

 


Comisia Metodică Științe Reale

No image

Șef al comisiei Metodice : Tataru Marina

Membrii comisiei :

 • Holban Nichita - profesor de matematică, grad didactic superior
 • Burlacu Sergiu - profesor de fizică și informatică,grad didactic superior
 • Raileanu Zinaida - profesor de lmatematică, grad didactic superior
 • Tataru Marina - profesor de matematică, grad didactic doi 
 • Botnar Ludmila - profesor de matematică, grad didactic doi
 • Gamurar Natalia - profesor de matematică și informatică, grad didactic doi
 • Lozovan Nina - profesor de matematică, grad didactic doi


Comisia Metodică Limbi Străine

No image

Șef al comisiei metodice: Roșca Ala

Membrii comisiei :

 • Burlacu Eugenia - director adjunct, profesor de limba rusă, grad didactic superior
 • Maznic Angela - profesor de limba engleză, grad didactic întâi
 • Guzic Veronica - profesor de limba engleză, grad didactic întâi
 • Tayanc Constanța - profesor de limba engleză, grad didactic doi
 • Chistol Valentina - profesor de limba franceză, grad didactic doi
 • Sclifos Natalia - profesor de limba franceză, grad didactic doi
 • Procopiev Galina - profesor de limba rusă, grad didactic doi
 • Roșca Ala - profesor de limba franceză, grad didactic doi
 • Grițco Victoria - profesor de limba engleză, grad didactic doi
 • Fisticanu Cristina - profesor de limba engleză
 • Boaghe Alina - profesor de limba engleză

 


Comisia Metodică Științele Naturii

No image

Șef al Comisiei Metodice : Ciobanu Rodica

Membrii Comisiei Metodice :

 • Trelea Inga - profesor de chimie, grad didactic superior
 • Ciobanu Rodica - profesor biologie și chimie, grad didactic întâi
 • Nicoară Maria - profesor de geografie, grad didactic întâi
 • Răcilă Natalia - profesor de biologie
 • Grecu Valentina - profesor de geografie

 


Comisia Metodică Educația Estetică

No image

Șef al Comisiei Metodice : Savastin Lucia

Membrii Comisiei Metodice :

 • Savastin Lucia - profesor de coreografie, grad didactic întâi
 • Olaru Agnesia  - profesor de educație fizică, grad didactic întâi
 • Cristian Ala - profesor de educație fizică, grad didactic doi
 • Ermicioi Ion - dirijor orchestră, grad didactic doi
 • Scorpan Nicolae - profesor de artă teatrală, grad didactic superior
 • Gașper Viorica - profesor de educație tehnologică, grad didactic doi
 • Ciobanu Victor - profesor de educație muzicală
 • Genea Mircea - profesor de educație fizică


Comisia Metodică Clasele Primare

No image


ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ

No image

Șef al comisiei metodice: Peleavschi Ana

Membrii comisiei :

 • Peleavschi Ana - director adjunct, învățător la clase primare, grad didactic întâi
 • Erizanu Elena - învățător la clase primare, grad didactic superior
 • Colin Aurelia - învățător la clase primare, grad didactic întâi
 • Cricovan Silvia - învățător la clase primare, grad didactic întâi
 • Railean Rodica - învățător la clase primare, grad didactic întâi
 • Braniște Lucia - învățător la clase primare, grad didactic întâi
 • Caradji Liliana - învățător la clase primare, grad didactic doi
 • Canțîr Tamara - învățător la clase primare, grad didactic doi
 • Țurcan Lilia - învățător la clase primare, grad didactic doi
 • Falcă Nina - învățător la clase primare
 • Rotaru Aliona - nvățător la clase primare, grad didactic doi
 • Margineanu Angela - învățător la clase primare, grad didactic doi
 • Haralampie Natalia - învățător la clase primare, grad didactic doi
 • Zencenco Ala - învățător la clase primare, grad didactic doi
 • Stratan Natalia - învățător la clase primare
 • Schidu Tatiana - învățător la clase primare
 • Zaharco Alina - învățător la clase primare


Cadre Didactice Auxiliare

No image

Șef al Comisiei Metodice : Nicoară Maria 

Membrii Comisiei Metodice :

 • Nicoară Maria - director adjunct, profesor de geografie, grad didactic întâi
 • Didenco Andrei - psiholog, grad didactic doi
 • Andrițcaia Elena - psiholog, grad didactic doi
 • Boțan Galina - cadru didactic de sprijin
 • Boțan Diana - cadru didactic de sprijin
 • Plăcintă Lilia - cadru didactic de sprijin
Regulamentul de organizare

DISPOZIŢII GENERALE

1.1       Instituţia Publică Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din mun. Chişinău în continuare – „Instituţie”, este o instituţie apolitică, nonprofit.

1.2       Denumirea completă: Instituţia Publică Liceul Teoretic. „Alexandru Ioan Cuza” din mun. Chişinău, denumirea prescurtată a Instituţiei va fi: Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

1.3       Instituţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul educației, Hotărîrile de Guvern şi actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei, precum şi pe baza deciziilor direcţiilor raionale/municipale învăţămînt, tineret şi sport, autorităţilor administraţiei publice locale în concordanţă cu prerogativele cu care acestea au fost investite şi statutul instituţiei.

1.4       Instituţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului său la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Instituţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, cont trezorerial, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

1.5       Durata de activitate a instituţiei nu este limitată în timp.

1.6       Instituţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea sau favorizarea acestora. Se interzice crearea şi funcţionarea formaţiunilor pol... Citește mai multSăli de studii

Cabinetul de Istorie

În liceu sînt 2 cabinete de istorie, ambele au fost renovate și echipate cu tot necesarul pentru asigurarea procesului de studiu: hărți, tablă interactivă, laptop, proiector-video. 

No image
No image
No image

Cabinetul de Geografie

Acesta este dotat atît cu hărți, materiale didactice, aparate audio-video, cât și cu colecții de roci, minerale și mineree.

No image
No image
No image

Cabinetul de Chimie

Materialele didactice pentru chimie includ aparatura specializată de laborator pentru efectuarea diverselor experimente.

No image
No image
No image

Laboratorul de chimie

În laboratorul de chimie putem găsi aparate și materiale necesare pentru experimente în cadrul orelor practice.

No image
No image
No image

Cabinetul de fizică

Cabinetul de fizică e dotat cu un laborator de păstrare a aparatelor și truselor și e dotat cu utilaj TIC pentru lucrul interactiv.

No image
No image
No image

Laboratorul de fizică

În laboratorul de fizică sunt prezente toate instrumentele necesare pentru orice lucrare practică.

No image
No image
No image

Cabinetul de informatică

Cabinetele de informatică sunt dotate cu 16, și respectiv 10 calculatoare de ultimă generație, pentru a fi utilizate de elevi în cadrul orelor.

No image
No image
No image

Cabinetul de matematică

Cele 4 cabinete de matematică, dotate cu tehnică de ultimă generație sunt concepute ca un adevărat loc de muncă pentru elevi să le ofere acestora posibilitatea învăţării matematicii prin acţiune și construire efectivă.

No image
No image
No image

Cabinetul de biologie

Cabinetul de biologie sunt păstrate  multe materiale didactice care contribuie la eficiența predării și procesului instructiv.

No image
No image
No image

Cabinetele claselor primare

Școala dispune de 16 săli de clasă spațioase pentru elevii claselor primare. Majoritatea lor sunt dotate cu mobilier şcolar și aparatura necesară pentru demersul didactic.

No image
No image
No image

Cabinetul de educație plastică

În cabinetul de educaţie plastică mereu sunt prezente toate materialele necesare pentru activitatea artistică a elevilor.

No image
No image
No image

Cabinetele de educație tehnologică

Cabinetele de educație tehnologică au toate materialele necesare pentru o învățare și eficientă a elevilor.

No image
No image
No image

Cabinetul de limbi moderne

Cabinetele sunt dotate cu tot ce este necesar pentru a crea o ambianță plăcută elevilor.

No image
No image
No image


Dotări

Sala de sport/Terenul Sportiv

Liceul dispune de două terenuri de sport și o sală sportivă: unul la blocul claselor primare și altul la blocul central.

No image
No image
No image

Cantina Liceului

Cantina liceului a fost total renovata în anul 2017 după regimul suedez.

No image
No image
No image

Sala de dans

Sala de dans a fost renovată în 2018.

No image
No image
No image

Holul Liceului

În acest loc mereu se pot observa activitățile elevilor, orarul lecțiilor și istoria liceului.

No image
No image
No image

Cabinetul orchestrei şcoalare

În acest cabinet elevii noştri pot mereu să însuşească ceva nou din domeniul muzicii.

No image
No image
No image


Biblioteca

No image

La moment colecția bibliotecii liceului I.P.Liceul Teoretic “Alexandru Ioan Cuza”numără 39862 exemplare , din care manuale – 22918 ,  literatură – 16944 exemplare . Cu pași mai mici  totuși biblioteca liceului anual își îmbogățește colecția de carte.

În anul 2017 din bugetul liceului au fost procurate 62 exemplare de literatură metodică și de referință în sumă de 3397 lei, printre care enciclopedii de valoare ca: “Enciclopedia enigmelor istoriei”, “Miturile Greciei antice”, “Enciclopedia înțelepciunii “.

Tot în anul trecut colecția de manuale a bibliotecii a fost completată cu 2232 de exemplare în valoare de 67884 lei (tot setul de manual pentru cl.IV, setul pentru cl.VI și patru titluri pentru cl.XII)

În fiecare an biblioteca este abonată la ediții periodice. Actualmente biblioteca este abonată la 11 titluri (18 exemplare) de ziare și reviste .

Putem afirma cu toată responsabilitatea că biblioteca liceului nostru are o colecție destul de valoroasă de literature de referință, însă nu putem spune același lucru despre colecția de carte pentru treapta primară, despre colecția de carte necesară conform programei de studiu pentru treapta gimnazială și liceală. 

Citește mai mult