Cadre didactice

Directorul liceului

No image

Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb

Unul dintre cei mai buni manageri ai liceului !

Descarcă CV


Directori adjuncți

No image

Membrii comisiei : Țiganu Tatiana, Burlacu Eugenia, Holban Nichita, Dobzeu Maia, Peleavschi Ana și Nicoară Maria


Comisia Metodică Științe Umaniste

No image

Șef al comisiei Metodice : Școlinîi Tamara

Membrii comisiei : Drahnea Emilia, Burlacu Alina, Blanari Albina, Buruiană Ala, Școlinîii Tamara și Spinei Zinaida

Comisia Metodica în componența a 11 profesori din care : 2 cu grad didactic Superior,  4 cu grad didactic Unu, 2 cu grad didacti Doi și 3 tineri specialiști 


Comisia Metodică Științe Reale

No image

Șef al comisiei Metodice : Tataru Marina

Membrii comisiei : Burlacu Sergiu, Botnar Ludnila, Gamurar Natalia, Bega Natalia, Raileanu Zinaida, Lozovanu Nina, Tataru Marina și Holban Nichita

Comisia Metodică în componena a 8 prorofesori din care : 3 cu grad didactic Superior,   1 cu grad didactic Unu   și   4 cu grad didactic Doi


Comisia Metodică Limbi Străine

No image

Șef al comisiei Metodice : Roșca Ala

Membrii comisiei : Burlacu Eugenia, Plăcintă Natalia, Tayanc Constanța, Chistol Valentina, Boaghe Alina, Maznic Angela, Nirșa Mihai, Guzic Veronica,  Sclifos Natalia, Procopiev Galina și Roșca Ala 

În componența a 11 profesori din care : 1 cu grad didactic Superior, 3 cu grad didactic Unu, 4 cu grad didactic Doi și 3 tineri specialiști


Comisia Metodică Științele Naturii

No image

Șef al Comisiei Metodice : Ciobanu Rodica

Membrii Comisiei Metodice : Ciobanu Rodica, Trelea Inga, Nicoară Maria, Răcilă Natalia, Goreacii Elena și Grecu Viorica

În componenta a 5 cadre didactice din care : 3 cu grad didactic Unu  și  2 cu grad didactic Doi


Comisia Metodică Educația Estetică

No image

Șef al Comisiei Metodice : Savastin Lucia

Membrii Comisiei Metodice : Agnesia, Roșca Ala, Ermicioi Ion, Nicoară Maria, Gașper Viorica și Savastin Lucia

În componența a 7 cadre didactice din care : 1 cu grad didactic Superior,    1 cu grad didactic Unu   și    5 cu grad didactic doi


Comisia Metodică Clasele Primare

No image


ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ

No image

Șef al comisiei metodice : Harlampie Natalia

Membrii comisiei metodice : Groza Veronica, Canțâr Tamara, Peleavschi Ana, Răileanu Rodica, Braniște Lucia, Cricovan Silvia, Ericanu-Pînzari Elena, Colin Aurelia, Caradji Lilia, Falcă Nina, Soltanici Larisa; Zaharco Alina, Schidu  Tatiana, Rotaru Aliona, Haralampie Natalia și Stratan Natalia

Comisia Metodică în componena a 16 prorofesori din care : 2 cu grad didactic Superior, 3 cu grad didactic Unu, 3 cu grad didactic Doi și 4 tineri specialiști


Cadre Didactice Auxiliare

No image

Șef al Comisiei Metodice : Nicoară Maria 

Membrii Comisiei Metodice : Boţan Diana, Plăcintă Lilia, Nicoară Maria, Didenco Andrei, Andrițchi Elena şi Boţan Galina

Comisia Metodică în componena a 6 prorofesori din care : 2 cu grad didactic Doi
Regulamentul de organizare

  1. DISPOZIŢII GENERALE

 

    1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a I.P.L.T.”Alexandru Ioan Cuza” (numit în continuare Regulament) stabileşte modul de organizare şi funcţionare a instituției şi este elaborat în conformitate cu Codul Educaţiei și Regulamentul –tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar și secundar, ciclul I şi II, aprobat de Ministerul Educației al RM.

Prezentul Regulament se aplică în cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” și se referă la activitatea acesteea.

    1. Respectarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a I.P.L.T.”Alexandru Ioan Cuza” este obligatorie pentru întreg personalul salariat, pentru elevii din toate ciclurile de învăţământ organizate în Instituţie, precum şi pentru părinţii / reprezentanţii legali ai acestora.
    2. Activitatea Instituției Publice Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” este reglementată prin Constituţia Republicii Moldova, Codul educaţiei, tratatele internaţionale şi alte acte normative şi legislative generale şi speciale de referinţă în vigoare, elaborate de Ministerul Educației Culturii și Cercetării precum şi în baza actelor elaborate de Organul local de specialitate în domeniul învăţământului, altor acte normative relevante.
    3. În Instituția Publică Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” este organizat învățământul primar (clasele I-IV). Misiunea învățământului primar este de a contribui la formarea copilului ca personalitate liberă şi creativă și asigură dezvoltarea competenţelor necesare continuării studiilor în învăţ... Citește mai mult


Săli de studii

Cabinetul de Istorie

În liceu sînt 2 cabinete de istorie, ambele au fost renovate și echipate cu tot necesarul pentru asigurarea procesului de studiu. Harți ; tabla interactiva ;calculator; proiector-video ;mostre, și alte materiale didactice pregătite de cadrele didactice.

No image
No image
No image

Cabinetul de Geografie

Acesta este dotat atît cu harți , materiale didactice,aparate audio-video, cât și cu colecții de roci și mineree.

No image
No image
No image

Cabinetul de Chimie

Materialele didactice pentru chimie includ aparatura specializata de laborator pentru efectuarea diverselor experimente.

No image
No image
No image

Cabinetul de Fizica

Cabinetul de fizică e dotat cu un laborator de păstrare a aparatelor și truselor și e dotat cu utilaj TIC pentru lucrul interactiv.

No image
No image
No image

Cabinetul de Informatică

 În cabinetul cu tehnică de calcul din Liceu este instalată aparatură scumpă, care cere o comportare atentă, - calculatoarele, imprimantele, alte mijloace tehnice.

No image
No image
No image

Cabinetul de Matematică

Cabinetul  de matematică este conceput ca un adevărat loc de muncă pentru elevi să le ofere acestora posibilitatea învăţării matematicii prin acţiune și construire efectivă.

No image
No image
No image

Cabinetele de clase primare

Școala dispune de săli de clasă spațioase. Majoritatea lor sunt dotate cu mobilier şcolar și aparatura necesară pentru demersul didactic.

No image
No image
No image

Cabinetul de Biologie

Cabinetul de biologie sunt păstrate  multe materiale didactice care contribuie la eficiența predării și procesului instructiv.

No image
No image
No image

Cabinetul de Educație Tehnologică pentru băieți

Cabinetul de tehnologică are toate materialele necesare pentru creativitatea elevilor.

No image
No image
No image

Cabinetul de Educație Tehnologică pentru fete

Acest cabinet are toate materialele necesare pentru o învățare efectivă și creativă.

No image
No image
No image

Cabinetul de Educaţie Plastică

În cabinetul de educaţie plastică mereu sunt prezente toate materialele necesare pentru activitatea artistică a elevilor.

No image
No image
No image

Cabinetul de Limbi Străine

În acest cabinet elevii pot să învețe cele mai populare limbi la momentul dat!

No image
No image
No image


Dotări

Sala de sport/Terenul Sportiv

Liceul dispune de două terenuri de sport și o sală sportivă: unul la blocul claselor primare și altul la blocul central.

No image
No image
No image

Laboratorul de Chimie

Materialele didactice pentru chimie includ aparatura specializata de laborator pentru efectuarea diverselor experimente.

No image
No image
No image

Laboratorul de Fizică

În laboratorul de fizică sunt prezente toate instrumentele pentru orice lucrare de laborator și experiment. 

No image
No image
No image

Cantina Liceului

Cantina liceului a fost total renovata în anul 2017 după regimul suedez.

No image
No image
No image

Sala de dans

Sala de dans a fost renovată în 2018.

No image
No image
No image

Holul Liceului

În acest loc mereu se pot observa activitățile elevilor, orarul lecțiilor și istoria liceului.

No image
No image
No image

Cabinetul orchestrei şcoalare

În acest cabinet elevii noştri pot mereu să însuşească ceva nou din domeniul muzicii.

No image
No image
No image


Fondul de carte/Biblioteca

No image

La moment colecția bibliotecii liceului I.P.Liceul Teoretic “Alexandru Ioan Cuza”numără 39862 exemplare , din care manuale – 22918 ,  literatură – 16944 exemplare . Cu pași mai mici  totuși biblioteca liceului anual își îmbogățește colecția de carte.

În anul 2017 din bugetul liceului au fost procurate 62 exemplare de literatură metodică și de referință în sumă de 3397 lei, printre care enciclopedii de valoare ca: “Enciclopedia enigmelor istoriei”, “Miturile Greciei antice”, “Enciclopedia înțelepciunii “.

Tot în anul trecut colecția de manuale a bibliotecii a fost completată cu 2232 de exemplare în valoare de 67884 lei (tot setul de manual pentru cl.IV, setul pentru cl.VI și patru titluri pentru cl.XII)

În fiecare an biblioteca este abonată la ediții periodice. În anul curent biblioteca este abonată la 11 titluri (18 exemplare) de ziare și reviste .

Putem afirma cu toată responsabilitatea că biblioteca liceului nostru are o colecție destul de valoroasă de literature de referință, însă nu putem spune același lucru despre colecția de carte pentru treapta primară, despre colecția de carte necesară conform programei de studiu pentru treapta gimnazială și liceală. 

Citește mai mult