Concursuri școlare

08-08-2018

Concursuri școlare

Un obiectiv important al activităţii metodice în liceu este şi dirijarea activităţii de cercetare a elevilor care presupune crearea deprinderilor de investigare proprie a elevului, cu scopul de a dobîndi, prin activitate independentă dirijată, cunoştinţe noi din diverse surse de informaţii şi de a căpăta abilităţi, deprinderi, priceperi, capacităţi.

În acest context a-şi menţiona cei 274 de elevi în comparație cu 239 de elevi din anul precedent  care au participat în concursurile de sector, municipale, naţionale şi internaţionale. Din cei 274 de copii care au fost participanţi la concursuri 237 s-au întors în liceu cu locuri premiante la activitățin extrașcolare și extracurriculare.

La concursurile la disciplinele de studiu/olimpiadele școlare avem următoarele rezultate:

OLIMPIADE ȘCOLARE

La concursurile  din sector avem 42 de locuri premiante dintre care:

Locul I – 5 elevi

Locul II – 10 elevi

Locul III – 10 elevi

Menţiune – 17 elevi

 

La concursurile  municipale avem 24  locuri premiante:

Locul I –  1  

Locul II –   7 elevi

Locul III –  5 elevi

Menţiune –    11 elevi

 

La concursurile republicane avem 2 locuri premiante:

Locul III – 1

Mentiune – 1

 

Este necesar de menționat și activitatea cadrelor didactice și a elevilor și în cadrul altor concursuri extracurriculare, unde au fost apreciate cunoștințele, abilitățile și ingeniozitatea elevilor noștri

Ca exemplu, concursul municipal la matematică ,,Vasile Suceveanu,,

Locul I – 2 locuri

Concurs municipal la informatica organizat de UTM – 1 loc

Locul I – 1 loc

Concurs municipal la limba rusă ,,Твори добро,, - 3 locuri

Mențiune – 3 locuri

 

Concurs republican la chimie ,,Ichemistul,, - 6 locuri

Locul II – 1 loc

Locul III – 2 locuri

Mențiune  -3 locuri

 

Concursul ,,Universiada la chimie/biologie,, - 6/2locuri

Locul I – 2/1 locuri

Locul II – 2/1 locuri

Locul III- 2 locuri

 

Concurs internațional ,,Universul cuvintelor,, Iași, România – 4 locuri

Locul III – 2 locuri

Mențiune – 2 locuri

 

Concurs internațional la matematică,,Kangourou,, - 6 locuri

Mențiune – 6 locuri

 

Conferința teoretico-practică ,,Muncă, talent, cutezanță,,- 5 locuri

Locul II – 2 locuri

Locul III – 2 locuri

Mentiune – 1 loc