Proiecte curente

No image

Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Cluj-Napoca

15-05-2019

Scopul acordului îl prezintă colaborarea dintre cele două instituții în cadrul proiectului educațional ”Eu citesc! Tu...mai citești?” Ediția a III-a Cluj-Napoca 2019 (Festival-concurs pentru elevi și simpozion pentru cadrele didactice/bibliotecar, pe care coordonatorul îl desfășoară în parteneriat cu casa corplui didactic Cluj în anul 2019.


No image

Asociația generală a învățătorilor din România

15-05-2019

Colaborare în vederea organizării și desfășurării activităților extrașcolare în instituția Aplicant prin concursul Regional Interdisciplinar ”Cuvinte Jucăușe”, Arad ediția a IV-a propus în CAERI 2019, domeniul cultural-artistic, literatură.


No image

Centrul de activitate extrașcolară ”Curcubeul”

15-05-2019

Subiectul acorduluil este colaborarea părților în vederea instruirii elevilor, dezvoltării creativității și susținerea copiilor interesați de creația artistică. Obligațiunile părților sunt: Susținerea copiilor dotați, dezvoltarea personalității copilului și dezvoltarea interesului față de creația artistică estetică ; Atragerea elevilor la participarea diverselor activități extrașc...


No image

Asociația obștească ”Didactica aplicată”

15-05-2019

Acordul de colaborare presupune cooperarea dintre cele două părți în domeniul educației și anume: Eficentizarea procesului de învățare; Instruirea cadrelor didactice cu scopul de a crea un mediu de comunicare eficient atât cu elevii, cât și cu părinții acestora; Dezvoltarea potențialului părinților și cadrelor didactice în ceea ce privește cunoștințele și a...


No image

Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor

15-05-2019

Parteneriatul oficializat prin prezentul protocol de colaborare are ca scop: Implementarea cu succes a proiectului "Oraș curat cu e-Deșeu reciclat" în IPLT "Alexandru Ioan Cuza"; Crearea unui punct de colectare a e-deșeurilor în incinta IPLT "Alexandru Ioan Cuza"; Reducerea cantității de DEEE de mici și mari dimensiuni, inclusiv și baterii...


No image

Centrul Național de Prevenire a Abuzului Față de Copiii

15-05-2019

Stabilirea unui parteneriat lucrativ între subiecții acordului în vederea desfășurării activităților de prevenire a traficului și exploatării prin muncă a copiilor.

În scopul realizării cu succes al activităților de prevenire, subiecții își propun să colaboreze, fiecare contribuind cu resursele disponibile.

 


No image

AMBASADOR AL LIMBII ROMÂNE

13-05-2019

Actualul acord a fostb încheiat , luând în considerare dorința pîrților  de a asigura un character durabil colaborării avind în vedere preocuparea comună a instituțiilor privind reprezentarea, promovarea bunelor practici în educatie, dorința dea contribui în mod efectiv la promovarea în învățămint a valorilor naționale și europe...


No image

Lumos

02-04-2018

Acord de Colaborare încheiat între Instituția Publică Liceul Teoretic”Al. I. Cuza ” și A.O. ”Lumos Foundation Moldova cu privire la promovarea protecției drepturilor copilului. pentru anii2017-2021.


No image

Contract de colaborare

02-04-2018

Penru a contribui la creșterea calității vieții copiilor și prin oferirea serviciilor de cunoaștere  a plaiului natal, Instituția Publică Liceul Teoretic”Al. I. Cuza ” și S.R.L. ”Vanessatur” au incheiat la data de 12.09.2018 un contract bilateral de parteneriat.
Cercuri extrașcolare

Cercul de croșetare

No image

Cei care se înscriu la cercul de croșetare vor putea mereu să-și creeze ceva original cu mâinile lor proprii ! 


Cercul de Robotică

No image

Cercul de robotică mereu e gata să ofere celor interesați o gamă vastă de informație în sfera roboticii!


Cercul ”Mâini dibace”

No image

Aici copii liceului nostru au posibilitatea după lecții să lucreze și cu mâinile, confecționând ceva demn de laudă !


Cercul de volei

No image

Acest cerc este ideal pentru dezvoltarea fizică a elevilor, mai ales după o zi plină de lecţii !


Famfara

No image

Famfara școlii mereu are concursuri și concerte, așa că e mereu deschisă pentru elevi noi !