Proiecte curente

No image

Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Cluj-Napoca

15-05-2019

Scopul acordului îl prezintă colaborarea dintre cele două instituții în cadrul proiectului educațional ”Eu citesc! Tu...mai citești?” Ediția a III-a Cluj-Napoca 2019 (Festival-concurs pentru elevi și simpozion pentru cadrele didactice/bibliotecar, pe care coordonatorul îl desfășoară în parteneriat cu casa corplui didactic Cluj în anul 2019.


No image

Asociația generală a învățătorilor din România

15-05-2019

Colaborare în vederea organizării și desfășurării activităților extrașcolare în instituția Aplicant prin concursul Regional Interdisciplinar ”Cuvinte Jucăușe”, Arad ediția a IV-a propus în CAERI 2019, domeniul cultural-artistic, literatură.


No image

Centrul de activitate extrașcolară ”Curcubeul”

15-05-2019

Subiectul acorduluil este colaborarea părților în vederea instruirii elevilor, dezvoltării creativității și susținerea copiilor interesați de creația artistică. Obligațiunile părților sunt: Susținerea copiilor dotați, dezvoltarea personalității copilului și dezvoltarea interesului față de creația artistică estetică ; Atragerea elevilor la participarea diverselor activități extrașc...


No image

Asociația obștească ”Didactica aplicată”

15-05-2019

Acordul de colaborare presupune cooperarea dintre cele două părți în domeniul educației și anume: Eficentizarea procesului de învățare; Instruirea cadrelor didactice cu scopul de a crea un mediu de comunicare eficient atât cu elevii, cât și cu părinții acestora; Dezvoltarea potențialului părinților și cadrelor didactice în ceea ce privește cunoștințele și a...


No image

Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor

15-05-2019

Parteneriatul oficializat prin prezentul protocol de colaborare are ca scop: Implementarea cu succes a proiectului "Oraș curat cu e-Deșeu reciclat" în IPLT "Alexandru Ioan Cuza"; Crearea unui punct de colectare a e-deșeurilor în incinta IPLT "Alexandru Ioan Cuza"; Reducerea cantității de DEEE de mici și mari dimensiuni, inclusiv și baterii...


No image

Centrul Național de Prevenire a Abuzului Față de Copiii

15-05-2019

Stabilirea unui parteneriat lucrativ între subiecții acordului în vederea desfășurării activităților de prevenire a traficului și exploatării prin muncă a copiilor.

În scopul realizării cu succes al activităților de prevenire, subiecții își propun să colaboreze, fiecare contribuind cu resursele disponibile.

 


No image

AMBASADOR AL LIMBII ROMÂNE

13-05-2019

Actualul acord a fostb încheiat , luând în considerare dorința pîrților  de a asigura un character durabil colaborării avind în vedere preocuparea comună a instituțiilor privind reprezentarea, promovarea bunelor practici în educatie, dorința dea contribui în mod efectiv la promovarea în învățămint a valorilor naționale și europe...


No image

Lumos

02-04-2018

Acord de Colaborare încheiat între Instituția Publică Liceul Teoretic”Al. I. Cuza ” și A.O. ”Lumos Foundation Moldova cu privire la promovarea protecției drepturilor copilului. pentru anii2017-2021.


No image

Contract de colaborare

02-04-2018

Penru a contribui la creșterea calității vieții copiilor și prin oferirea serviciilor de cunoaștere  a plaiului natal, Instituția Publică Liceul Teoretic”Al. I. Cuza ” și S.R.L. ”Vanessatur” au incheiat la data de 12.09.2018 un contract bilateral de parteneriat.
Cercuri extrașcolare

Cercul de croșetare

No image

Arta de a croşeta oferă posibilitatea de a utiliza o gamă bogată de îmbinări de laţuri din firul de aţă şi procedee tehnice, care oferă ca rezultat o mare varietate de noi modele a pieselor croşetate. Acestea prezintă o preţioasă comoară de valori decorative exprimate prin simţul practic şi gustul artistic al artei populare moldoveneşti. Cei care se înscriu la cercul de croșetare vor putea mereu să-și creeze ceva original cu mâinile lor proprii ! 


Cercul de Robotică

No image

Robotica este știința care se ocupă cu tehnologia, proiectarea și fabricarea roboților. Robotica necesită cunoștințe de electronică, mecanică și programare, iar profesorul care învață elevii din liceul nostru în acest domeniu este Burlacu Sergiu (profesor de fizică și informatică,grad didactic superior). Cercul de robotică mereu e gata să ofere celor interesați o gamă vastă de informație în sfera roboticii!


Cercul ”Mâini dibace”

No image

Tricotatul este o activitate plăcută care poate fi făcută oriunde – în stația de autobuz, în sala de așteptare a unui cabinet medical, în propria sufragerie sau chiar în natură. Aici copii liceului nostru, alături de Gașper Viorica (profesor de educație tehnologică, grad didactic doi) au posibilitatea după lecții să lucreze și cu mâinile, confecționând ceva demn de laudă !


Cercul de volei

No image

Sportul este cultivarea consecventă și voluntară a efortului fizic intensiv. Cercul de Volei, condus de Cristian Ala (profesor de educație fizică, grad didactic doi) este ideal pentru dezvoltarea fizică a elevilor, mai ales după o zi plină de lecţii !


Cercul de baschet

No image

În cadrul cercului de baschet, Olaru Agnesia (profesor de educație fizică, grad didactic întâi),  le demonstrează elevilor că sportul este un izvor de sănătate şi prospeţime, un factor de longevitate. 


Cercul de rugby

No image

Cercul de rugby din liceu este condus de Ghenea Mircea. Campionii nu se nasc în sălile de sport. Campionii sunt făcuţi din ceea ce au mai adânc sădit în ei: o dorinţă, un vis, o chemare. 


Fanfara

No image

Fanfara liceului, condusă de Ermicioi Ion (dirijor orchestră, grad didactic doi), este mereu chemată la concursuri și concerte, așa că este mereu deschisă pentru elevi noi!