Istoria liceului

Octombrie 1926 – în apropierea gării Visterniceni din Chişinău, în suburbia Poşta Veche, într-o căsuţă cu un etaj şi jumătate, cu cinci odăi, două sobe, ia naştere o şcoală primară mixtă din Poşta Veche, Petricani, Visterniceni. Vîrsta copiilor era de 7-13 ani. Director al şcolii e numit E. Şnaiderman.

1945 – este reorganizată în şcoală de 7 ani.

1954 – este dată în exploatare o clădire cu trei etaje, o şcoală pentru 400 de locuri, cu săli spaţioase, luminoase, cu o mică bibliotecă, cantică, cazangerie, prima clădire cu un etaj din cartier;

1958 – primeşte statut de şcoală medie;

1962 – este dat în expluatare al doilea bloc cu patru etaje pentru încă 250 de locuri;

1965 – în şcoală studiază 1402 elevi;

1988 – prin Hotărîrea Sovietului de Miniştri al RSSM şcolii se conferă numele ilustrului savant şi scriitor B.P.  Hasdeu;

1998 – se deschide prima clasă liceală;

2002 – în liceu studiază 1126 de elevi, organizaţi în 45 de complete de clase, 5 clase liceale, dintre care 5 clase  cu profil “limbi moderne”, 5 cercuri extraşcolare, 76 cadre didactice. 

01.09.2002 – prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, Nr. 992 din 23.07.2002 se conferă şcolii nr. 20  statutul de Liceul Teoretic purtînd numele remarcabilei personalităţi “Alexandru Ioan Cuza”

Alexandru Ioan Cuza n. 20 martie/1 aprilie 1820, Bârlad, Moldova a fost primul domnitor al Principatelor Unite și al statului național România. A participat activ la mișcarea revoluționară de la 1848 din Moldova și la lupta pentru unirea Principatelor. La 5 ianuarie 1859, Cuza a fost ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859 și al Țării Românești, înfăptuindu-se astfel unirea celor două principate. Devenit domnitor, Cuza a dus o susținută activitate politică și diplomatică pentru recunoașterea unirii Moldovei și Țării Românești de către Puterea suzerană și Puterile Garante și apoi pentru desăvârșirea unirii Principatelor Române pe calea înfăptuirii unității constituționale și administrative, care s-a realizat în ianuarie 1862, când Moldova și Țara Românească au format un stat unitar, adoptând oficial, și formând statul român modern, cu capitala la București, cu o singură adunare și un singur guvern.

Actualmente  în liceu își fac studiile 1145 elevi încadrați în 41 de clase, dintre care 4 clase sunt cu profil estetic ( arte plastice; coreografice; teatru). Activitatea anuală este realizată de 47 profesori la toate disciplinele școlare.Partenerii noștri

No image

Academia de Baschet Liceul Teoretic "Amiral" din Republica Moldova

No image

Iulius Media Chișinău

No image

Instituția Publică LTPA " Valeriu Poleakov "

No image

Universitatea Pedagogică de stat " Ion Creangă " din Chișinău

No image

Institutul de Științe ale Educației

No image

Școala Gimnazială "Alexandru Inoan Cuza" Fălticeni , județul Suceava

No image

Școala Gimnazială nr. 3 Zimnicea

No image

Asociația culturală româno-elenă Dacia

No image

Florile Dalbe

No image

Liceul Pedagogic " D.P. Perpessicius "

No image

Neovita

No image

Contract De Colaborare

No image

Asociația Generală A Învățătorilor Din România

No image

Centrul De Activitate Extrașcolară ”Curcubeul”

No image

Lumos

No image

AMBASADOR AL LIMBII ROMÂNE

No image

Centrul Național de Prevenire a Abuzului Față de Copiii

No image

Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor

No image

Asociația Obștească ”Didactica Aplicată”